Meny Stäng

Inre fond

Pengar som finns i respektive bostadsrättshavares inre fond
får användas till reparationer i den egna bostadsrätten.

Till exempel:
Golv
Tapeter
Målarfärg
Vitvaror (fastmonterad micro, tvättmaskin, torktumlare)
Ytterbelysning
Markis
Pengarna sätts in på bankkonto mot uppvisande av kvitto på
reparationen/inköpet, på Hsb´s lokalkontor.

Föreningen


Föreningen har till ändamål att upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intresse.

Vidare har förening till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Föreningens styrelse har sitt säte i Falkenberg. Varje vår har vi en ordinarie föreningsstämma, varvid en styrelse väljs.

Du kan vända dig till styrelsen med förslag om förbättringar och/eller klagomål.

Varje kvartal kommer det med avgiftsavierna ett saldobesked på DIN inre reparationsfond. (fond för inre underhåll)