Meny Stäng
 • AVFALL     Det finns 2 st. sophus på området. De är identiskt lika med samma sortering , såsom matavfall, restavfall,glas metall mjuk & hårdplast, batterier, glödlampor, pappersförpackningar, tidningar och wellpapp.
 • BASTU       Bastu med motionsredskap finns intill Hjortsalen mellan Hjortvägen 24F och 24G. Bastun bokas via Electrolux Vision
 • BILSLÄP     Ett gallersläp uthyres för 50 kr/dag, kontakta fastighetsskötaren för bokning.
 • BILTVÄTT    Du kan tvätta din bil i ”tvätthallen” vid garagen, Hjortvägen 30A. Slangen hänger i cykel förrådet till höger om tvätthallen.  Bokning via Electrolux Vision
 • BOULE         Vi har en spelplan bakom 24A.
 • ELBIL-ELCYKEL Kontakta fastighetsskötaren vid behov av laddström till elbil, elcykel eller permobil.
 • FULLMAKT  För att arbeten skall kunna utföras i lägenheten krävs att NI lämnar en fullmakt där det klart framgår om vi får eller inte använda huvudnyckel.
  Vid arbeten i lägenheten (om ej fullmakt finns) krävs att ni är hemma.
 • FÖRENINGSSTÄMMA  Hålls varje år där styrelse väljs.
 • GARAGE      Om du vill hyra garage, kontakta fastighetsskötaren och få plats i turlistan,
  0708-824911.
 • HJORTSALEN  Du kan hyra Hjortsalen för 350 kr. Finns även möjlighet att hyra
  bord och stolar.
  Kontakta fastighetsskötaren för bokning. Tel: 0708-824911.
 • KALLFÖRRÅD  Det finns kallförråd som du kan hyra. Kontakta fastighetsskötaren.
 • KOLONILOTT  Det finns kolonilotter att bruka. Kontakta Fastighetsskötaren för vidare information.
 • KOMPOST   Finns vid Hjortvägen 24I.
 • KOPIERING  Kopiering kan göras hos fastighetsskötaren under kontorstid. Pris 1kr/ kopia.
 • MATTVÄTT   Till vänster om fastighetsskötarens garage ligger mattvättstugan.
  Bokning via Electrolux Vision
 • MC-GARAGE Om du vill hyra en plats till din Mc, kontakta fastighetsskötaren.
  Tel: 0708-824911.
 • MOTORVÄRMARUTTAG  Om du vill hyra ett eluttag till din motorvärmare på parkeringsplatsen, kontakta fastighetsskötaren. Tel: 0708-824911.
 • NYCKLAR      För att göra ytterligare nycklar till lägenheten behövs en rekvisition från HSB-kontoret. Vid utelåsning kontakta Securitas. Tel: 010-470 51 50.
 • PUMPA DÄCKEN!
  Tillgång till tryckluft för pumpning av cykel/bildäck, är uppsatt vid vaktmästeriet i ett låst skåp. (lägenhetsnyckeln passar)
 • STÄDNING     Du som bor på övervåningen bör hålla rent i entrétrappan, varannan månad enligt överenskommen turordning med grannen.
 • TENNISBANA  Bokning av tennisbana behövs ej, är det ledig så går det bra att spela, lägenhetsnyckeln passar, max en timmes speltid vid kö.
 • TRÄDGÅRDSREDSKAP Det finns handgräsklippare, skottkärror och snöskyffel att låna.
  Dem står i cykelrummen.
 • TV  Föreningen tillgodoser ett T2-flex, kanalpaket per lägenhet. För mer information kontakta fastighetsskötaren, eller gå in på www.bredbandsbolaget.se
 • TVÄTTSTUGOR Tvättstugorna får endast användas av lägenhetsinnehavarens hushåll enligt följande:
  Tvättstuga  1     Hjortvägen 24 D-I, 26 D-I
  Tvättstuga  2     Hjortvägen 24 A-C, 26 A-C, 28 A-C, 30 A-C
  Tvättstuga  3     Hjortvägen 28 D-I, 30-D
  Matt-tvättstugan används av samtliga lägenhetsinnehavare.

  Finns vid respektive tvättstuga, förutom matt-tvättstugan som finns vid tvättstuga 1.
  Bokning via Electrolux Vision
  Den som använt tvättstugan skall göra rent densamma och vara aktsam om
  där i varande material, samt felanmäla till fastighetsskötaren vid problem.
  Egen tvättmaskin i badrum får användas mellan 07.00-22.00.
 • VÄVSTUGA      Bredvid tvättstuga 3 finns tillgång till en vävstuga.
  Kontakta Helène Palmèr, Hjortvägen 28D för vidare information.Tel:135 26
 • ÖVERNATTNINGSLÄGENHET   Finns för anhöriga att bo i, med 6 st sängplatser, pentry, toa och dusch. 200 Kr/ natt. Bokning via Electrolux Vision

Det är några saker vi vill göra er uppmärksam på

Du tillsammans med grannarna äger husen. Du kan med andra ord påverka din månadsavgift, genom att spara på vatten, el, samt meddela eventuella fel innan de blir för stora osv. Kostnader för åtgärdanden av skador i trappuppgångar och utvändiga anläggningar belastar medlemmarna.

 • Lägenheten får ej användas för annat ändamål än de som omges i upplåtelseavtalet.
 • Klockan 22.00 fram till 07.00 får ej ljudnivån vara så hög att sovande grannar störs.
 • Uthyrning av lägenhet/garage, samt avsevärd förändring av lägenhet/garage kräver styrelsens medgivande.
 • Uppkomna skador skall skyndsamt anmälas till fastighetsskötare eller styrelse.
 • Inkoppling av disk/tvättmaskiner skall göras av fackman.
 • Ej tillåtet att själv laborera med Tv och elledningar.
 • I sopkärlen får endast sopor och dylikt som är väl inslagna slängas.
 • Hängning och torkning av kläder utanför fönster och balkonger är icke tillåtet
  annat än på angiven plats.
 • Det är förbjudet att på balkongerna skaka eller piska mattor.
 • Fordon får endast stå på anvisade markerade platser, dock får ett kort stopp göras utanför lägenheten för på och avlastning, i högst 5 minuter. Ej på gräsmattan.
 • Rök ej i våra gemensamma utrymmen, tex. trapphus, tvättstugor och förråd.
 • Katter och hundar uppmanas att ha halsband och vara kopplade inom föreningens område. Två hundlatriner finns uppsatta i ytterområdet.
 • Matning av fåglar får ej ske från balkonger eller fönster eller läggas ut på marken.
 • Föräldrar till barn som leker på området ska städa upp efter sig och ta hem medhavda leksaker.
 • Den gemensamma trivseln på området får vi genom att visa hänsyn gentemot våra grannar och genom att hålla rent och snyggt inom föreningens område.

STYRELSEN