Meny Stäng

VALBEREDNINGEN

Inför stundande årsmöte letar vi efter en ny revisorsuppleant. Någon har visat ett eventuellt intresse och vi hoppas såklart att denna person kommer att ställa upp!

Samtidigt som vi i övrigt är oändligt tacksamma att ingen i styrelsen hitintills har indikerat på en önskan att avgå har vi också insett de svårigheter som skulle komma om så var fallet.

För att vara på ”framkant” vill vi lyfta frågan redan nu. Alla behövs, skulle DU kunna tänka dej att vara en del av vår styrelse på sikt?  Vad skulle du kunna bidra med, vilka frågor är viktiga för dej? Vi brinner för olika frågor och en mångfacetterad styrelse bara bra.

Om du skulle kunna tänka dej att ställa upp så skriv en lapp och lägg i någon av våra brevlådor eller slå en signal.

Med vänlig hälsning

Valberedningen / Ingela Eriksson 26I 070-343 30 93 samt Aslög Borna 28G 070-815 65 95